The original programming of 250 short filmed items of Destination the Netherlands as shown on board of KLM royal dutch airlines (1996- 2021) is no longer available on this website.
To see a limited amount of these items you have to go to: destinationNL - You Tube.


De oorspronkelijke programmering van 250 korte gefilmde items van 'Destination Netherlands' zoals getoond aan boord van KLM royal dutch airlines (1996- 2021) is niet langer beschikbaar op deze website.
Om een beperkt aantal van deze items te zien, ga naar: destinationNL - You Tube.


If you are interested in purchasing this website, please contact: saskia@rodin.nl Als u geinteresseerd bent in de aankoop van deze website, mail dan: saskia@rodin.nl

Erik J. Meijer Owner & creative director at RODIN. www.rodin.nl